Article

Makale

Pozitif bilişsel davranışçı terapiye hazır mısınız?

Are you ready for positive cognitive behavioral therapy?

Fredrike P. Bannink
Year 2013, Issue 2, Pages:65-73

DOI : -

Abstract
Recent decades have witnessed the development of competency-based, collaborative approaches to psychotherapy. Positive CBT (Cognitive Behavioral Therapy) offers the best constructive vision to date of what CBT looks like when joined with Positive Psychology and Solution Focused Brief Therapy. Positive CBT shifts the focus of therapy from what is wrong with clients to what is right with them, and from what is not working to what is. Two of its applications are the Positive Functional Behavior Analysis and the upward arrow technique, both described in this article. Positive CBT aims at improving the well-being of clients and therapists, drawing on research and applications from Positive Psychology and Solution-Focused Brief Therapy. Research is necessary to find out how Positive CBT is distinct from, can be combined with or may
be even superior to traditional CBT.
Keywords: CBT, Positive CBT, Positive Psychology, Solution Focused Brief Therapy, Strengths, Resilience.

Özet
Son yıllarda psikoterapiye yönelik yeterlik temelli, işbirliğine dayalı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Pozitif BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), pozitif psikoloji ve çözüm odaklı kısa terapi ile birleştiğinde BDT'nin nasıl olduğuna ilişkin şu ana kadarki en yapıcı görüşü sunmaktadır. Pozitif BDT, terapinin odağını danışanlarda neyin sorunlu olduğundan neyin doğru olduğuna ve danışandaki olumsuz yönlerden olumlu yönlere taşımıştır.
Uygulamalarından ikisi, her ikisi de bu makalede tanımlanmış olan, pozitif işlevsel davranış analizi ve yukarı ok tekniğidir. Pozitif BDT, pozitif psikoloji ve çözüm odaklı kısa terapiden yararlanarak danışan ve terapistlerin iyi oluş düzeylerini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Pozitif BDT'nin geleneksel BDT'den nasıl farklılaştığı, ve hatta ondan daha etkili olup olmadığı ile ilgili ve bu iki modelin nasıl birleştirilebileceği ile ilgili yeni araştırmalar gereklidir.
Anahtar Kelimeler: BDT, Pozitif BDT, Pozitif Psikoloji, Çözüm Odaklı Kısa Terapi, Güçlü Özellikler, Psikolojik Sağlamlık