Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB), Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez basılı ve online olarak yayımlanan, açık erişimli, çift-kör hakemli, Türkçe ve İngilizce yayın yapan, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Derginin amacı, mutluluk ve psikolojik iyi oluşla ilgili konuların uygulamalı ve pragmatik eleştirel analizini teşvik etmektir. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerden yerli ve yabancı uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak akademik etkileşime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

JHWB, pozitif psikoloji alanında yapılan nitel ve nicel araştırmaları yayınlayan bir dergidir. Derginin konu kapsamı;  mutluluk arayışı, mutluluğun faydaları, mutluluk ve iyi oluş, mutluluğun belirleyicileri, psikolojik sağlamlık, affedicilik, duyguların psikolojisi, duygusal zekâ, empati ve özgecilik,  aşk,  cinsel iyi oluş, evlilik ve romantik ilişkiler, farkındalık, hayatın anlamı ve amacı, insanın güçlü özellikleri, karakter güçleri ve çevresel kaynaklar, insan ilişkileri ve sosyal destek, işe bağlılık, iş yaşamında pozitif psikoloji, iyimserlik ve umut, öz-saygı, öz-şefkat, öz-yeterlik, pozitif beden, psikolojik ihtiyaçlar ve motivasyon, alçak gönüllük ve tevazu, merhamet, psikolojik iyilik hali, sosyal zekâ, şükran duyma (minnettarlık), travma sonrası gelişim, yaşam doyumu ve yaşam kalitesi başlıklarını içermektedir. 

ISSN Baskı: 2822-4523
ISSN (Çevrim içi): 2147-561X

Yayın Aralığı
Yılda İki Sayı (Mart ve Eylül)

Sahibi
Üsküdar Üniversitesi Adına
A. Furkan TARHAN – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Yayıncı
Üsküdar Üniversitesi

YAYIN KURULU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN, Üsküdar Üniversitesi 
Editör
Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN, Üsküdar Üniversitesi 

Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU, Marmara Üniversitesi 

Dergi Sekreterliği
Arş. Gör. Betül ÇELEBİ DAĞ, Üsküdar Üniversitesi

İletişim Adresi

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel: 216 400 22 22
E-posta: jhwb@uskudar.edu.tr
Web adresi: https://jhwbjournal.com