Article

Makale

Öznel iyi oluşu yordamak için yapısal eşitlik modelleri: Negatif duygulanımı ayrı bir değişken olarak modelleme

Structural equation models for prediction of subjective well-being: Modeling negative affect as a separate outcome

Warner M. Rebecca,Rasco Danney
Year 2014, Issue 3, Pages:34-50

DOI : -

Abstract
Diener’s recommendation that researchers assess well-being by combining scores on Satisfaction with Life (SWLS), positive affect (PA), and negative affect (NA) has been nearly universally adopted. Latent variables that represent subjective well-being (SWB) in structural equation models often include SWLS, PA and NA as multiple indicators. However, Diener and his colleagues have also pointed out that PA and NA have different predictors. In order to compare structural models in which NA is combined with other indicators of well-being with models in which NA is treated as a separate outcome, we collected data on SWB, neuroticism, extraversion, and global  social support for college students (N = 847). Structural Equation Model 1, in which NA was one of several  indicators of SWB, was compared with three other models that represented NA as a separate outcome. Better  model fit was obtained when NA was represented as a separate outcome variable, rather than as one of several  indicators of SWB. This type of model also yields more information about the different predictors for positive and  negative components of well-being. In future research, data analysts may consider representing NA and other negative emotional outcomes as separate dependent variables, instead of treating them as (reverse scored) indicators of SWB. 
Keywords: Subjective Well-Being, Happiness, Negative Affect, Social Support, Structural Equation Models

Özet
Diener’in, iyi oluşu, Yaşam Doyumu Ölçeği (YDO), pozitif duygulanım (PD), ve negatif duygulanım (ND)’dan  edindikleri puanları birleştirerek değerlendirmeleri fikri araştırmacılar tarafından neredeyse evrensel olarak kabul  görmüştür. Yapısal eşitlik modelinde Öznel İyi Oluşu (ÖİO) temsil eden diğer örtük değişkenler genellikle çoklu  göstergeler olarak YDO, PD ve ND değişkenlerinden oluşur. Ancak, Diener ve arkadaşları PD ve ND’nin farklı  yordayıcıları olduğuna da dikkat çekmişlerdir. ND’nin iyi-oluşun diğer göstergeleri ile birleştirildiği yapısal  modeller ile ND’nin ayrı bir değişken olarak değerlendirildiği modelleri karşılaştırabilmek için, üniversite  öğrencilerinden ÖİO, nevrotiklik, dışa dönüklük ve global sosyal destek ile ilgili veri toplanmıştır (N = 847).  ND’nin, ÖİO’nun bir çok göstergesinden biri olduğu Yapısal Eşitlik Modeli 1, ND’nin ayrı bir bulgu değişkenini  temsil ettiği üç farklı model ile karşılaştırılmıştır. ND ayrı bir değişken olarak modele katıldığında, ÖİO’nun  göstergelerinden birini temsil ettiği modele göre daha iyi bir sonuç elde edilmiştir. Böyle bir model ayrıca iyi oluşun negatif ve pozitif bileşenleri ile ilgili daha fazla bilgi sağlamaktadır. Gelecekte yapılacak olan  araştırmalarda da, veri analistleri ND ve diğer negatif duygusal değişkenleri, ÖİO’un (ters puanlanmış)  göstergeleri olarak değerlendirmek yerine, ayrı birer bağımlı değişken olarak değerlendirmeyi düşünebilirler. 
Anahtar Kelimeler: Öznel İyi Oluş, Mutluluk, Olumsuz Duygulanım, Sosyal Destek, Yapısal Eşitlik Modeli