Article

Makale

Yetişkinlerde yaşam pişmanlıkları ve memnuniyeti

Life regrets and life satisfaction in mature adults

Olivia Pethtel,Yiwei Chen
Year 2014, Issue 4, Pages:106-118

DOI : -

Abstract

Individuals have to make many decisions throughout the lifespan. This is very likely to yield some decision outcomes that will leave a decision-maker with the feeling of regret, which can ultimately affect an individual’s well-being. The present study demonstrated the psychometric properties of a newly developed scale, the Life Regrets Scale. One hundred and nineteen mature adults between the ages of 39 and 76 completed the Life Regrets Scale. To check the validity of the life regrets scale, participants completed scales assessing the following constructs: life satisfaction, decision outcomes, and positive and negative affect. In addition, participants completed scales assessing dispositional factors including the big 5 personality factors and emotion regulation strategies. It was positively correlated with regret tendency and negative affect and negatively correlated with life satisfaction, positive affect, and decision outcomes. Dispositional variables, including personality factors, emotion regulation strategies, and affect, accounted for a significant amount of variance in predicting life satisfaction. However, life regrets uniquely accounted for variance in life satisfaction more so than dispositional factors. Results suggest that life regrets uniquely contributes to an individual’s well-being. The life regrets scale can be a useful tool for quickly assessing the intensity of life regrets that may contribute to an individual’s life satisfaction.

Keywords: Decision-making, Well-being, Aging, Emotion, Regret

Özet

Bireyler yaşamları boyunca pek çok karar almak zorunda kalırlar. Bu durum karar veren kişinin pişmanlık duygusu yaşamasıyla sonuçlanabilir ki bu da bireyin sağlığını etkileyebilir. Bu çalışma yeni geliştirilmiş bir ölçeğin (Yaşam Pişmanlıkları Ölçeği) psikometrik özelliklerini ortaya koymaktadır. Yaşları 39 ve 76 arasında değişen 119 yetişkin Yaşam Pişmanlıkları Ölçeği’ni doldurmuştur. Yaşam pişmanlıkları ölçeğinin geçerliliğini test etmek için katılımcılar ölçeği aşağıdaki yapıları değerlendirerek doldurmuşlardır: yaşam memnuniyeti, karar sonuçları ve olumlu ve olumsuz duygular. Ayrıca, katılımcılar kişilik değişkenlerini değerlendiren ölçekler de doldurmuşlardır. Bunların arasında 5 faktörlü kişilik envanteri ve duygu düzenleme stratejileri bulunmaktadır. Pişmanlık eğilimleri ve olumsuz duyguyla olumlu ilişki, yaşam memnuniyeti, olumlu duygu ve karar sonuçları ile olumsuz ilişki ortaya koymuştur. Kişilik faktörleri, duygu düzenleme stratejileri ve duyguyu içeren kişilik değişkenleri yaşam memnuniyetinin kestirimindeki varyansın önemli bir bölümünü açıklamıştır. Ancak, yaşam pişmanlıkları, özellikle yaşam memnuniyetindeki varyansı kişilik faktörlerinden daha iyi açıklamıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yaşam pişmanlıkları bireyin sağlığı üzerinde etkilidir. Yaşam pişmanlıkları ölçeği bireyin yaşam memnuniyetini etkileyebilecek yaşam pişmanlık yoğunluğunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesinde kullanılabilecek faydalı bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Karar Verme, İyi Oluş, Yaşlanma, Duygu, Pişmanlık