Article

Makale

Psikolojik Sağlamlık: Eski Çağlardan Modern Zamanlara Çok Yönlü Bir Kavram

Resilience: A Versatile Concept from Biblical to Modern Times

Christine E. Agaibi
Year 2018, Issue 11, Pages:33-48

DOI : -

Abstract

Resilience is an ancient concept discussed informally for centuries by philosophers, writers, teachers, and scholars. There is evidence for Biblical roots of this concept in teachings of hope, perseverance, and ultimately overcoming adversity and achieving wellbeing through faith. For example, St. Paul’s Epistle to the Galatians, states “longsuffering” (also understood as patience or perseverance) is one of the fruits of the Spirit. Furthermore, through the stories of Joseph, Naomi, Esther, Job, and St. Paul, one can see that faith contributed to resilience. Despite this ancient connection between religion/spirituality and resilience, these concepts are new to the scientific psychological literature. This article will explore and review resilience in ancient Biblical characters, the history of religion/spirituality’s rising in the psychological literature, and the complexity of resilience. Additionally, the connection between these concepts will be addressed. Finally, clinical implications, applications, and future research suggestions will be addressed as faith contributes to meaning and resilient wellbeing.

Keywords: Biblical Resilience, Resilience, Spiritual Coping, Wellbeing

Özet

Psikolojik sağlamlık, yüzyıllardır düşünürler, yazarlar, öğretmenler ve âlimlerce gayriresmî olarak tartışılan kadim bir kavramdır. Umut, sebat ve sonuç olarak iman yoluyla güçlüklerin üstesinden gelme ve iyi-oluş elde etme öğretilerinde bu kavramın İncil’deki kökenlerine dair kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin, Aziz Pavlus’un Galyalılara Mektubu “katlanmayı” (bu ayrıca sabır ve sebat olarak anlaşılmaktadır) Ruh’un meyvelerinden biri olarak belirtmektedir. Ayrıca Yusuf, Naomi, Ester, Eyüp ve Aziz Pavlus’un hikayeleri aracılığıyla imanın psikolojik sağlamlığa katkıda bulunduğu görülebilmektedir. Din/maneviyat ve psikolojik sağlamlık arasındaki bu kadim bağlantıya rağmen bu kavramlar bilimsel psikoloji alanyazını için yenidir. Bu makale kadim İncil karakterlerindeki sağlamlığı, din/maneviyatın psikoloji alanyazınında yükselişinin hikayesi ve psikolojik sağlamlığın karmaşıklığını ortaya koyacak ve inceleyecektir. Bunun yanı sıra bu kavramlar arasındaki bağlantı ele alınacaktır. Son olarak, iman anlam ve psikolojik sağlamlığa katkı sağladığı için klinik çıkarımlar, uygulamalar ve gelecek araştırmalar için öneriler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: İncil’de Psikolojik Sağlamlık, Psikolojik Sağlamlık, Ruhsal Başa Çıkma, İyi-Oluş