Article

Makale

Rekabetçi Psikomotor Oyunlarında Öznel İyi Oluş: Nitel Bir Yaklaşım

Subjective Well-Being in Competitive Psychomotor Games: A Qualitative Approach

Jorge Serna Bardavío,Unai Sáez de Ocáriz,Pere Lavega,Francisco Lagardera,Jaume March
Year 2017, Issue 10, Pages:196-211

DOI : -

Abstract

Fostering subjective well-being (SWB) in participants in games is an interesting resource for physical education teachers. This study examines the structural traits (internal logic) of games and the subjective traits (external logic, individual and group) of players, oriented towards the task or the ego, that provoke states of SWB (related to affiliation, autonomy, mastery and meaning) in participants in individual competitive psychomotor games. Two hundred and eighteen first-year undergraduates pursuing a physical education and sports science degree took part in the study. The students received two sessions consisting of five individual games each per session. The participants completed questionnaires after each game, giving accounts of their emotional experiences. The content analysis performed by six experts related SWB to the structural aspects of each game: a fun game, a pleasant or unpleasant competition, and the way victory was achieved (score - close/crushing; frequency - first time/repeated; unexpected; making a comeback). SWB also referred to three subjective aspects related to oneself (strategy and effort), to the rival (skills and characteristics) and to the group (climate).

Keywords: Satisfaction, Individual Game, Competitive Selection, Content Analysis, Emotional Experience. 

Özet

Oyunlardaki katılımcılarda öznel iyi oluşu (ÖİO) geliştirmek, beden eğitim öğretmenleri için ilginç bir kaynak teşkil etmektedir. Bu çalışma görev veya egoya yönelik, bireysel rekabetçi psikomotor oyunlarında katılımcılarda (yakın ilişki, otonomi, uzmanlık ve anlamla ilgili olarak) ÖİO durumlarına yol açan oyunların yapısal özelliklerini (iç mantık) ve oyuncuların öznel özelliklerini incelemektir. Çalışmaya beden eğitimi ve spor bilimleri bölümünde okuyan 218 birinci sınıf üniversite öğrencisi katılmıştır. Seans başına beş bireysel oyun olmak üzere, öğrenciler iki seans almıştır. Katılımcılar her bir oyundan sonra ölçekleri cevaplandırarak duygusal deneyimlerinden bahsetmiştir. Altı uzman tarafından gerçekleştirilen içerik analizi, ÖİO’yu her bir oyunun yapısal yönleriyle ilişkilendirmiştir: Eğlenceli bir oyun, hoş veya nahoş bir yarışma ve zaferin kazanılma biçimi (sayı- yakın/ezici; frekans- ilk kez/tekrarlanan; beklenmedik; geri dönüş yapma). ÖİO ayrıca kişiyle (strateji ve çaba), rakiple (beceriler ve özellikler) ve grupla (ortam) ilgili üç öznel boyuta atfedilmiştir.

Anahtar kelimeler: Doyum, Bireysel Oyun, Rekabetçi Seçim, İçerik Analizi, Duygusal Deneyim