Article

Makale

Pozitif Örgütsel Davranış ve Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

A Theoretical Investigation on Positive Organizational Behavior and Positive Psychological Capital

Rana Özen Kutanis,Emre Oruç
Year 2014, Issue 4, Pages:145-159

DOI : -

Abstract

Positive organizational behaviour, which is based on positive psychology and focuses on positive behaviours rather than negative behaviours in organizations has been investigated in recent years. As a result of this approach which presents a new perspective for the organizations, positive psychological capital has emerged, which is behind social and human capital and includes psychological capacities of individuals such as selfefficacy, hope, optimism and resiliency. The study aims to determine the relationship between positive organizational behavior and positive psychological capital, distinctive characteristics of these approaches compared to other positive approaches and the effect of positive psychological capital on organizational psychology. It is expected that the understanding the roots and components of positive psychological capital and the new perspective in organizational psychology will contribute the future investigations and development of the concept

Keywords: Positive Psychology, Positive Organizational Scholarship, Positive Organizational Behaviour, Positive Psychological Capital

Özet

Son yıllarda pozitif psikoloji alanından hareketle örgütlerde, olumsuz davranışlar yerine pozitif davranışlara yönelen pozitif örgütsel davranış akımı ortaya çıkmıştır. Örgütlere yeni bir bakış açısı sunan bu yaklaşımın neticesinde kişinin öz-yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık gibi psikolojik kapasitelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan insan sermayesi ve sosyal sermayenin ötesinde “pozitif psikolojik sermaye” kavramından bahsedilmektedir. Bu çalışmada pozitif örgütsel davranış ile bu yaklaşımdan doğan psikolojik sermaye kavramının ilişkisi incelenerek bu kavramı diğer pozitif yaklaşımlardan ayıran özellikleri ve kavramın örgüt psikolojisi alanına etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Kavramın ortaya çıkışını, bileşenlerini ve örgüt psikolojisi alanına getirdiği yeni bakış açısını anlamanın; kavramın araştırılması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikoloji, Pozitif Örgüt Okulu, Pozitif Örgütsel Davranış, Pozitif Psikolojik Sermaye