Article

Makale

Sporda Farkındalık Eğitimi (SFE) Çalışması: SFE’nin I. Lig Kadın Atletlerdeki Etkisi

Mindfulness Meditation Training for Sport (MMTS) Intervention: Impact of MMTS with Division I Female Athletes

Amy Baltzell,Vanessa LoVerme Akhtar
Year 2014, Issue 4, Pages:160-173

DOI : -

Abstract

Mindfulness training has been considered an effective mode for optimizing sport performance. The purpose of this study was to examine the impact of a twelve-session, 30-minute mindfulness meditation training session for sport (MMTS) intervention. The sample included a Division I female collegiate athletes, using quantitative comparisons based on pre- and post-test ratings on the Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS), the Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS), the Psychological Well-Being Scale and the Life Satisfaction Scale. Paired sample t-tests highlight significant increases in mindfulness scores for the intervention group (p < .01), while the comparison group score of mindfulness remained constant. Both groups remained stable in reported positive affect however the intervention group maintained stable reports of negative affect while the comparison group experienced a significant increase in Negative Affect (p < .001). Results are discussed in relation to existing theories on mindfulness and meditation.

Keywords: Brief Mindfulness Meditation, Brief Meditation, Sport, Negative Affect

Özet

Farkındalık eğitimi spordaki performansı en iyi hale getirmenin etkili bir yöntemi olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı on iki seanslık eğitimin etkisini incelemektir. Bu on iki seans 30 dakikalık sporda farkındalık eğitimini (SFE) içermektedir. Örneklem I. Bölüm üniversiteli kadın atletlerden oluşmaktadır. Farkındalık Dikkat Ölçeği (FDÖ), Olumlu Duygu Olumsuz Duygu Ölçeği (ODODÖ), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİHÖ) ve Yaşam Memnuniyeti Ölçeği’nden elde edilen ön test ve son test puanları doğrultusunda nicel karşılaştırmalar yapılmıştır. Eşleştirilmiş örneklem t-testi çalışma grubundaki farkındalıkta anlamlı bir artış olduğunu ortaya koymaktadır (p < .01). Öte yandan, karşılaştırma grubunun farkındalık puanı aynı kalmıştır. Her iki grupça belirtilen olumlu duygu sabit kalmıştır. Diğer taraftan, çalışma grubunun olumsuz duygu raporları sabitken, karşılaştırma grubunca belirtilen olumsuz duyguda anlamlı bir artış yaşanmıştır (p < .001). Sonuçlar farkındalık ve meditasyona ilişkin mevcut kuramlar ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kısa Farkındalık Meditasyonu, Kısa Meditasyon, Spor, Olumsuz Duygu