Article

Makale

Kendisine Anlayiş Göstermekte Zorlanan Bireyler Hakkinda Yorumlayici Fenomenolojik Analiz

Difficulties Generating Self-compassion: An Interpretative Phenomenological Analysis

Aydan Bayır,Tim Lomas
Year 2016, Issue 7, Pages:15-33

DOI : -

Abstract

The aim of the present study was to make an idiographic investigation about the difficulties that are encountered by people who self-identify as having difficulties with self-compassion. Although a growing number of studies have been carried out concerning the concept of self-compassion, most research designs were quantitative. Based on this gap, the current study expanded the scope to include a qualitative dimension of the recent literature on self-compassion and Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was adopted as methodological preference, which particularly monitors the lived experience of participants. In consequence of four in-depth semi-structured interviews, four super-ordinate themes emerged; the doubleedged-sword: perfectionism, the flaws of compassion, the effects of a third person, and the advantages of self-criticism. In line with pre-existing research, these findings explored the reasons behind self-undermining behaviours and misconstructions about self-compassion, which are a barrier to gentle self-talk. Furthermore, unfavourable effects of the social environment prime participants to maladaptive perfectionism and excessive self-criticism, which are considered a success formula by the participants. This study's purpose is to present a detailed roadmap about the self-destructive journey of the people with low self-compassion. It will help researchers and clinicians to develop future interventions in order to cultivate kind and encouraging attitudes in self-critical people.

Keywords: Self-compassion, Compassion, Positive Psychology

Özet

Bu çalışmanın amacı, kendilerine öz-anlayış göstermekte zorlandıklarını beyan eden bireylerin özgün deneyimlerini araştırmaktır. Öz-anlayış alanında yapılan çalışmaların sayısı her geçen gün artış gösteriyor olsa da, metodolojik oranların çoğu kantitatif araştırma yöntemlerine aittir. Dolayısıyla bu çalışma, alandaki kalitatif çalışmaların da kapsamını genişletebilmek adına, katılımcıların yaşanmış deneyimlerinin incelendiği Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz metodunu kullanmıştır. Dört yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmenin sonucunda elde edilen, dört üst tema şu şekildedir; iki ucu keskin kılıç: mükemmeliyetçilik, anlayışın kusurları, üçüncü kişilerin etkisi ve özeleştirinin avantajları. Önceden yürütülmüş araştırmaların sonuçları ile paralel şekilde, bu araştırmanın bulguları da kişilerin nazik bir içsel konuşmaya sahip olmasını engelleyen iki önemli etmenin nedenlerini ortaya koymuştur; kişilerin öz-anlayışa ilişkin sahip oldukları yanlış yorumlamalar ve kendilerine karşı sergiledikleri yıpratıcı tavırlar. Ayrıca, bu araştırma kapsamında sosyal çevrelerinin yarattığı olumsuz etkilerin, katılımcıları maladaptif mükemmeliyetçiliğe ve aşırı özeleştiriye yönelttiği; bunların da katılımcılar tarafından başarı formülü olarak tanımlandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın hedefi öz-anlayış seviyesi düşük bireylerin, kendi kendilerine zarar veren bu yolculukları hakkında detaylı bir yol haritası sunabilmektir. Elde edilen bilgiler, özeleştirel kimselerin daha sevecen ve cesaretli tutumlar sergilemesini sağlayacak uygulamaların oluşturulması için araştırmacılara ve klinisyenlere katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Öz-anlayış, Merhamet, Pozitif Psikoloji