Article

Makale

TESOL’da mutluluk pedagojisinin savunulması: Öncüller ve olanaklar

Advocating a pedagogy of happiness in TESOL: Antecedents and potentialities

Reza Zahibi,Saeed Katibi
Year 2013, Issue 2, Pages:39-50

DOI : -

Abstract:


Among the many topics discussed in positive psychology and life skills education, happiness enjoys a distinctive stature. In practical terms, an essential hallmark of the positive psychology movement would reasonably be to develop intervention programs that enhance individuals’ happiness and sustain such improvement over time. Having reviewed the antecedents of positive psychology and life skills education as to the importance of improving well-being in education, as well as the topic of happiness and the extent to which it is teachable, in this paper we shall argue that the field of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) can be a unique venue for adopting a pedagogy of happiness, offering distinctive potentials for conducting happiness intervention programs.

Keywords: Positive psychology, Life Skills Education, Happiness, Well-being, TESOL, Applied ELT, Life Syllabus

Özet
Pozitif psikoloji ve yaşam becerileri eğitiminde tartışılan pek çok konu arasından mutluluk farklı bir öneme  sahiptir. Pratik anlamda, pozitif psikoloji hareketinin önemli bir ayırıcı özelliği, makul şekilde bireyin  mutluluğunu zenginleştiren müdahale programları geliştirmek ve söz konusu ilerlemeyi sürdürmek olabilir.  Eğitimde iyi oluşu geliştirmenin önemine yönelik olarak pozitif psikoloji ve yaşam becerileri eğitiminin 
öncüllerini, mutluluk konusunu ve öğretilebilir olma kapsamını inceleyerek bu araştırmada, Anadili İngilizce  Olmayanlara İngilizce Öğretimi (TESOL) alanının, mutluluğa yönelik bir pedagoji benimsenmesi ve mutluluk  müdahale programları geliştirmek için ayırt edici potansiyeller sunulması için eşsiz bir ortam olup olmayacağı  tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Pozitif Psikoloji, Yaşam Becerileri Eğitimi, Mutluluk, İyi Oluş, TESOL, Uygulamalı ELT,  Yaşam Müfredatı