Article

Makale

Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması

The Revised Short Gratitude, Resentment, and Appreciation Test (S-GRAT): Adaptation for Turkish College Students

Nagihan Oğuz Duran
Year 2017, Issue 9, Pages:23-37

DOI : -

Abstract

The three studies presented below conducted with a total of 974 participants to determine the psychometric properties of the Revised Short Gratitude, Resentment, and Appreciation Test (S-GRAT) for Turkish college students. Following the translation procedures, first, in Study 1 (N = 304), confirmatory factor analysis conducted to examine the factor structure of the scale. Results confirmed the original three-dimensional model (χ2/df = 265.15/ 101; GFI = .90; CFI = .92, SRMR = 0.07; RMSA = .07). Then, Study 2 (N = 551) was undertaken to test the convergent and criterion validity, and internal reliability of the scale. Results showed associations between gratitude scores and measures of well-being, as well as satisfactory internal reliability. Finally, results of Study 3 (N = 119) demonstrated satisfactory test–retest stability both for the total score and for all three subscales. Results of the three studies together demonstrated good psychometric qualities of the Turkish S-GRAT to assess dispositional gratitude in Turkish college students.

Keywords: Gratitude, S-GRAT, Validity, Reliability

Özet

Aşağıda sunulan üç çalışma, Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formunun (K-MGTÖ) psikometrik özelliklerini Türk üniversite öğrencileri için incelemek amacıyla 974 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştr. Çeviri prosedürlerini takiben, önce birinci çalışmada (N = 304) ölçeğin faktör yapısını incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar original üç boyutlu modeli doğrulamıştır (χ2/df = 265.15/ 101; GFI = .90; CFI = .92, SRMR = 0.07; RMSA = .07). Ardından, ölçeğin uyum ve ölçüt geçerliğini ve iç tutarlığını test etmek amacıyla ikinci çalışma (N = 551) gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar minnettarlık puanları ile iyi-oluş ölçümleri arasındaki ilişkinin yanısıra tatmin edici düzeyde iç tutarlık göstermiştir. Son olarak üçüncü. çalışmanın sonuçları (N = 119) hem ölçek toplam puanı hem de alt ölçek puanları için tatmin edici düzeyde test-tekrar test güvenirliği vermiştir. Bu üç çalışmanın sonuçları birlikte, K-MGTÖ’nün Türkçe formunun Türk üniversite öğrencileri için iyi psikometrik özellikler gösterdiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Minnettarlık, K-MGTÖ, Geçerlik, Güvenirlik