Article

Makale

Online Pozitif Psikoterapi Kursunun Gelecek Danışmanlar Üzerindeki Etkisi: Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma Yöntemi

Effects of an Online Positive Psychotherapy Class on Future Counselors: Consensual Qualitative Research

Russ Curtis,Melodie Frick,Heather Thompson,Phyllis Robertson,Yanju Li,Elizabeth Graves,Katie Goetz
Year 2016, Issue 8, Pages:196-211

DOI : -

Abstract

The practice of positive psychotherapy holds great promise for inculcating in counselors the attributes most needed to positively impact client outcome. What follows are the results of a qualitative analysis investigating the effects of a four-week experiential online positive psychotherapy class on counselors-in-training. Analysis of qualitative data revealed that students experienced enhanced mood and new perspectives from practicing positive psychotherapeutic interventions. Participants also articulated how they would integrate positive interventions, specifically, meditation, gratitude and forgiveness, into their clinical work. These results indicate that a four-week online course in positive psychology can be a salient way to teach positive interventions that can be utilized in clinical work.

Keywords: Positive Psychological Interventions, Clinician Training, Mindfulness, Gratitude, Forgiveness, Consensual Qualitative Research

Özet

Pozitif psikoterapi danışanlarının göstereceği neticeyi etkileme konusunda en etkin özellikleri danışmanlara aşılamak konusunda büyük umut vadediyor. Eğitim sürecinde olan danışmanlara uygulanan deneysel dört haftalık online pozitif psikoterapi kursunun etkinliğinin nitel sonuçları şunlardır. Nitel data analizi sonucunda öğrencilerin pozitif psikoterapi müdahaleleri sonucunda duygu durumlarında iyilişme olduğunu ve yeni perspektifler kazandıklarını gösterdi. Ayrıca katılımcılar pozitif müdahaleleri özelliklede meditasyon, şükran duyma ve affediciliği, klinik uygulamalarına nasıl entegre edebileceklerini ifade ettiler. Bu sonuçlar dört haftalık online pozitif psikoloji kursunun klinik uygulamalarda pozitif müdahaleleri öğretmek için kullanılabilecek önemli bir yol olduğunu gösteriyor.

Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikoloji Müdahaleleri, Klinik Eğitim, Farkındalık, Şükran Duyma, Affedicilik, Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma Yöntem