Article

Makale

Kalp ve Damar Risklerini Düşürme Motivasyonu Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Davranışları Değişikliği

Quality of Life and Stages of Behavioural Change for Physical Activity in People Motivated to Reduce Their Cardiovascular Risk

Vera Storm,Dominique Reinwand,Julian Wiener,Sonia Lippke
Year 2017, Issue 9, Pages:122-133

DOI : -

Abstract

Regular physical activity has been shown to be associated with improved quality of life (QoL). However, systematic investigations of the association between motivational stages of change for physical activity and different domains of QoL are lacking. A randomized controlled trial was conducted to improve physical activity and fruit and vegetable consumption in Germany and the Netherlands (N = 790) participants. The mean age was 50.9 years (SD = 12.2, Range: 20-84), 62.9% (N = 497) of the participants were female. Besides socio-demographic information, QoL, physical activity, the stage of change for exercise, and body mass index (BMI) were obtained via a web-based self-report. There were significant interrelations of stages of change for activity with the different domains of physical, psychological, social relations, and environment QoL (Wilks λ = .94, df = 12, p < .001). Study participants of the maintenance group showed highest QoL levels across all domains, while the pre-contemplators/contemplators showed the lowest QoL values. The relationship between the stage of change and QoL was different among BMI groups. Healthcare providers should individually encourage people to attain higher stages of change for physical activity due to the association with both, a higher QoL and lower BMI and should give personalised feedback on physical activity levels. However, there is a need for further longitudinal studies to acquire a more complete understanding of long-term mechanisms of stage of change for physical activity, BMI and QoL.

Keywords: Physical Activity, Stage of Change, QoL, Tailored Feedback

 

Özet

Düzenli fiziksel aktivitenin iyileştirilmiş yaşam kalitesi (QoL) ile ilişkili olduğu görülmüştür. Fakat, fiziksel aktiviteye duyulan motivasyon evrelerindeki değişiklik ile QoL'in farklı alanları arasındaki ilişki hakkında sistematik araştırmalar yeterli oranda bulunmamaktadır. Almanya ve Hollanda'dan (N = 790) katılımcı ile fiziksel aktivite ve meyve ve sebze tüketimini artırmak için tam kontrollü bir araştırma yürütüldü. Katılımcıların yaş ortalaması 50.9’dur (SD = 12.2, Range: 20-84), katılımcıların % 62.9'u (N = 497) kadınlardan oluşmaktadır. Internet tabanlı öz-bildirim yolu ile sosyo-demografik bilgilerin yanında, QoL, fiziksel aktivite, egzersiz değişiklik evresi ve vücut kitle indeksi (BMI) hakkında veri toplanmıştır. Fiziksel, psikolojik, sosyal ilişkiler, ve çevre QoL ile (Wilks λ = .94, df = 12, p < .001) aktivite değişikliği evreleri arasında anlamlı ilişkiler bulundu. Devam edenler grubundakiler tüm alanlarda en yüksek QoL oranlarını gösterdiler. Gözden geçirenler ve gözden geçirmenin ön aşamasında olanlar ise en düşün QoL oranlarını gösterdiler. Sağlık hizmeti sunanlar, bireysel olarak kişileri hem yüksek QoL ile hem de düşük BMI ile ilişkili olan fiziksel aktivite değişikliği için motive etmeliler ve fiziksel aktivite düzeyleri hakkında kişisel geribildirim vermeliler. Fakat, fiziksel aktivite, BMI ve QoL’nin uzun vadeli mekanizmalarının daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için boylamsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Değişim Evreleri, QoL, Özel Geribildirim