Articles

Makale

Sherry Hamby,Anna Segura,Elizabeth Taylor,John Grych,Victoria Banyard

Appalachia Kırsalında Anlam Kurma: Anlamın Yedi Ölçütündeki Yaş ve Cinsiyet Örüntüleri

Meaning Making in Rural Appalachia: Age and Gender Patterns in Seven Measures of Meaning

PDF