Years

Year 2024

Year 2023

Year 2022

Year 2018

Year 2017

Year 2016

Year 2015

Year 2014

Year 2013

Categories

Authors

Articles

Yayın Hakkında

içindekiler

Künye ve İçindekiler

Imprint and Table of Contents

PDF

Yayın Hakkında

Nevzat Tarhan

JHWB Editörden

JHWB Editor

PDF

Makale

Merve Nur ÖZBEY,Sultan TARLACI

Şükran Günlüklerı̇nı̇n Depresyon, Anksı̇yete ve Psı̇kolojı̇k İyi Oluşla İlişkisi

The Relatı̇onshı̇p Between Gratı̇tude Dı̇arı̇es, Depressı̇on, Anxı̇ety and Psychologı̇cal Well-Beı̇ng

PDF

Makale

Serra ŞENCAN,Tuğba YILMAZ BİNGÖL

Psikolojik Sağlamlığın İyi Oluş, Öz-Yeterlik, Sosyal Destek ve Demografik Değişkenler Tarafından Yordanması

Prediction of Psychological Resilience According to Well-Being, Self-Efficacy, Social Support and Demographic Variables

PDF

Makale

Yaren Sena YURTOĞLU,Hatice Yıldız BURKOVİK

Yetişkinlerde Algılanan Duygusal İstismarın Psikolojik Sağlamlık, Beden İmajı ve Beck’in Bilişsel Üçlüsü İle İlişkisi

The Relationship of Perceived Emotional Abuse in Adults with Psychological Resilience, Body Image and Beck's Cognitive Triad

PDF

Makale

Hazal ERKAN ARIMAN,Barış Önen ÜNSALVER

Aile İkliminin Kişinin Yaşam Doyumu ve Psikolojik Dayanıklılığı İle Olan İlişkisinin İncelenmesi

The Relationship Between Family Climate and A Person's Life Satisfaction and Psychological Resilience

PDF

Makale

Okan TİRİNG,Büşra AĞLAMAZ TİRİNG

Mükemmeliyetçilik Konusunda Türkiye'de 2017 - 2022 Yılları Arasında Yazılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi

Review of Phd Theses Written in Turkey Between 2017 and 2022 on The Topic of Perfectionism

PDF

Makale

Elif KONAR ÖZKAN,Fatma TURAN

Pozitif Psikoterapi Terapistin El Kitabı ve Pozitif Psikoterapi Çalışma Kitabı

Positive Psychotherapy Therapist's Handbook and Positive Psychotherapy Workbook

PDF

Yayın Hakkında

içindekiler içindekiler

Künye ve İçindekiler

Imprint and Table of Contents

PDF

Yayın Hakkında

Nevzat TARHAN

JHWB Editörden

JHWB Editor

PDF