Articles

Makale

Sinem BAĞCI KESKİN,Mune AKTAY

Affediciliğin, Pozitif Düşünme ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma

The effect of forgiveness on positive thinking and life satisfaction: A study on university students

PDF