Articles

Makale

Diala Ammar,Diane Nauffal,Rana Sbeity

Lübnanlı üniversite öğrencilerinde, algılanan sosyal desteğin öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü

The role of perceived social support in predicting subjective wellbeing in Lebanese college students

PDF