Articles

Makale

Luz M. Garcini,Mary Short,William D. Norwood

Üniversite öğrencilerinde algılanan yaşamda anlamın duyuşsal ve motivasyonel yordayıcıları

Affective and motivational predictors of perceived meaning in life among college students

PDF