Articles

Makale

Abdurrahman Ilgan,Öykü Özü-Cengiz,Atakan Ata,Muhammad Akram

Öğretmenlerin Okul İş Yaşamı Kaliteleri ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki

The Relationship Between Teachers’ Psychological Well-being and Their Quality of School Work Life

PDF