Articles

Makale

C. Wickramasinghe Nalaka,Nobaya Ahmad

İnternet kullanımın Sri Lanka’daki bağımsız mucitlerin sosyal ve öznel iyi oluşuna etkisi

Influence of internet usage on social and subjective well-being of Sri Lankan GLIS

PDF