Articles

Makale

Russ Curtis,Melodie Frick,Heather Thompson,Phyllis Robertson,Yanju Li,Elizabeth Graves,Katie Goetz

Online Pozitif Psikoterapi Kursunun Gelecek Danışmanlar Üzerindeki Etkisi: Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma Yöntemi

Effects of an Online Positive Psychotherapy Class on Future Counselors: Consensual Qualitative Research

PDF