Articles

Makale

Seher Merve Erus,Mehmet Engin Deniz

Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Geliştirmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Development of Mindfulness in Marriage Scale (MMS): Validity and Reliability Study

PDF