Articles

Makale

Vesile Oktan,Mehmet Palancı

Türk Kadınlarda (19-63 yaş) Beden İmajı, Öznel Mutluluk ve Yeme Tutumları

Body Image, Subjective Happiness and Eating Attitudes Among 19 to 63 years-old Turkish Women

PDF