Articles

Makale

Warner M. Rebecca,Rasco Danney

Öznel iyi oluşu yordamak için yapısal eşitlik modelleri: Negatif duygulanımı ayrı bir değişken olarak modelleme

Structural equation models for prediction of subjective well-being: Modeling negative affect as a separate outcome

PDF