Articles

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

Künye ve Kurullar

Editorial Boards

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

PDF

Yayın Hakkında

Editörden JHWB

JHWB Editörden

JHWB Editor

PDF

Makale

Kübra Özkaya,Büşra Özdoğan,Metin Çınaroğlu,Hüseyin Bulut,Gökben Hızlı Sayar

Üsküdar Üniversitesinde Öğrenim Gören Genç Yetişkinlerde Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği ve Algılanan Ebeveynlik Stilinin Benlik Saygısı ile İlişkisi

The Relationship of Parental Emotional Availability and Perceived Parenting Style with Self-Esteem in Young Adults in Üsküdar University

PDF

Makale

Merve Kadriye Soyyiğit,Zeliha Traş

Ergenlerin Okula Bağlanmalarında Algılanan Sosyal Destek ve Okulda Öznel İyi Oluşun Rolü

The Role of Perceived Social Support And Subjective Well-Being At School In Adolescents’ School Attachment

PDF

Makale

Büşra Tükenmez Koyun,Zeynep Gümüş Demir

Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Algıladıkları Aile Yapılarının Hâlihazırdaki Duygusal Zekâ ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Perceived Family Structures of Adolescents on Their Current Emotional Intelligence and Psychological Resilience Levels

PDF

Makale

Bahar Akoğlu

Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Ailelerde Psikolojik Sağlamlık Üzerine Sistematik Bir Derleme

A Systematic Review On Psychological Resilience In Families With A Child With Special Needs

PDF

Makale

Yelda İbadi

Antidepresan Olarak Aşk, Bas Kast (Çev. Özden Saatçi, 2016),Omega

Die Liebe und Wie Sich Leidenschaft Erklart, Bas Kast (2004)

PDF