Articles

Makale

Sinem Tarhan,Hasan Bacanlı

Sürekli Umut Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Adaptation of Dispositional Hope Scale into Turkish: Validity and Reliability Study

PDF