Articles

Makale

Nicholas A. Coles,Valerie K. Sims,Matthew G. Chin

Mutluluğa İlişkin Halk İnançları ve Öngörüleri

Lay Beliefs and Projections of Trait Happiness

PDF

Makale

Steven A. Taylor,Hulda Black,Leigh A. N. Donovan,Kimberly Judson

Milenyum Kuşağının Gelişiminde Sosyal Katılım ve Sosyal İyi Oluş

Social Involvement and Social Well-Being in Attainment of Millennial Flourishing

PDF

Makale

Martijn Burger,Ruut Veenhoven,Laila Kakar,Harry Commandeur

Genetik Mesafe ve Uluslararası Mutluluk Farklılıkları: Ön Kanıtlar

Genetic Distance and Differences in Happiness Across Nations: Some Preliminary Evidence

PDF

Makale

Abdurrahman Ilgan,Öykü Özü-Cengiz,Atakan Ata,Muhammad Akram

Öğretmenlerin Okul İş Yaşamı Kaliteleri ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki

The Relationship Between Teachers’ Psychological Well-being and Their Quality of School Work Life

PDF

Makale

Tuğba Sarı

Pozitif Psikoterapi: Gelişimi, Temel İlke ve Yöntemleri ve Türk Kültürüne Uygulanabilirliği

Positive Psychotherapy: Its Development, Basic Principles and Methods, and Applicability to Turkish Culture

PDF

Makale

Jacqueline Wirth,Elizabeth Villares

Ergenlerde İyilik Hali, Başarı Becerileri ve Akademik Performansın İncelenmesi: Bir Sınıf Müdahale Yaklaşımı

Examining Adolescent Wellness, Success Skills and Academic Performance: A Classroom Intervention Approach

PDF