Articles

Makale

Sherry Hamby,Anna Segura,Elizabeth Taylor,John Grych,Victoria Banyard

Appalachia Kırsalında Anlam Kurma: Anlamın Yedi Ölçütündeki Yaş ve Cinsiyet Örüntüleri

Meaning Making in Rural Appalachia: Age and Gender Patterns in Seven Measures of Meaning

PDF

Makale

Murat Yildirim,Izaddin A. Aziz

Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri

Psychometric Properties of Turkish Form of the Fear of Happiness Scale

PDF

Makale

Jorge Serna Bardavío,Unai Sáez de Ocáriz,Pere Lavega,Francisco Lagardera,Jaume March

Rekabetçi Psikomotor Oyunlarında Öznel İyi Oluş: Nitel Bir Yaklaşım

Subjective Well-Being in Competitive Psychomotor Games: A Qualitative Approach

PDF