Articles

Makale

Aini Pehkonen,Sanna Sintonen

Sağlık ve İyi Oluşta Olumsuz Bir Faktör Olarak Yalnızlık

Loneliness As A Disturbing Factor in Health and Well-Being

PDF

Makale

Hüseyin Çalışkan,Ebru Uzunkol

Ergenlerde İyimserlik-Kötümserlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Developing an Optimism-Pessimism Scale in Adolescents: Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Seher Merve Erus,Mehmet Engin Deniz

Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Geliştirmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Development of Mindfulness in Marriage Scale (MMS): Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Vesile Oktan,Mehmet Palancı

Türk Kadınlarda (19-63 yaş) Beden İmajı, Öznel Mutluluk ve Yeme Tutumları

Body Image, Subjective Happiness and Eating Attitudes Among 19 to 63 years-old Turkish Women

PDF