Hakkımızda

 

Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB); 2013-2018 yılları arasında The Journal of Happiness and Well-Being adıyla, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez basılı ve online olarak yayınlanan, Türkçe ve İngilizce yayın yapan uluslararası bilimsel bir dergi olarak yayın hayatına başlamış ve 13. sayıya kadar devam etmiştir.

The Journal of Happiness and Well-Being 2022 yılı itibariyle Üsküdar Üniversitesi yayınları arasına katılmış olup; Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB) adıyla, Prof. Dr. Nevzat TARHAN’ın Editörlüğünde, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez basılı ve online olarak yayınlanan, açık erişimli, çift-kör hakemli, Türkçe ve İngilizce yayın yapan, uluslararası bilimsel bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Derginin amacı, mutluluk ve psikolojik iyi oluşla ilgili konuların uygulamalı ve pragmatik eleştirel analizini teşvik etmektir. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerden yerli ve yabancı uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak akademik etkileşime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

JHWB, pozitif psikoloji alanında yapılan nitel ve nicel araştırmaları yayınlayan bir dergidir. Derginin konu kapsamı; mutluluk arayışı, mutluluğun faydaları, mutluluk ve iyi oluş, mutluluğun belirleyicileri, psikolojik sağlamlık, affedicilik, duyguların psikolojisi, duygusal zekâ, empati ve özgecilik, aşk, cinsel iyi oluş, evlilik ve romantik ilişkiler, farkındalık, hayatın anlamı ve amacı, insanın güçlü özellikleri, karakter güçleri ve çevresel kaynaklar, insan ilişkileri ve sosyal destek, işe bağlılık, iş yaşamında pozitif psikoloji, iyimserlik ve umut, öz-saygı, öz-şefkat, öz-yeterlik, pozitif beden, psikolojik ihtiyaçlar ve motivasyon, alçak gönüllük ve tevazu, merhamet, psikolojik iyilik hali, sosyal zekâ, şükran duyma (minnettarlık), travma sonrası gelişim, yaşam doyumu ve yaşam kalitesi başlıklarını içermektedir.