Makale Gönderimi

Sizi, Üsküdar Üniversitesi süreli yayınları arasında yer alan Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi'nde (JHWB) yayımlanmak üzere makale göndermeye davet ediyoruz. JHWB’e gönderilecek makaleler aşağıdaki mail adresi üzerinden kabul edilecektir: jhwb@uskudar.edu.tr
JHWB’e gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve başka bir yere yayınlanması maksadıyla iletilmemiş olması gerekmektedir. Dergide yayımlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yayın Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanan yazılar için yazardan herhangi bir ücret talep edilmez ve telif ücreti ödenmez. Yazar, dergide yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını devretmiş olduğunu kabul eder. Yazı kurulu, telif hakkı karşılığında yazarlarına iki adet dergi gönderir. Yayımlanmış yazının başka bir yayında tekrar yayımlanması derginin iznine bağlıdır. Yazarların, çalışmalarını göndermeden önce, derginin etik ve yayın politikaları ile yazım esaslarını dikkatlice gözden geçirmeleri tavsiye olunur. Dergiye gönderilen tüm makaleler, öncelikle derginin okuyucu kitlesine ve derginin yayın politikasına ve amaçlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi amacıyla yayın kurulu tarafından incelenir. Bu ilk incelemenin ardından, makale kör inceleme için en az iki isimsiz hakeme gönderilir. Bu nedenle dergiye gönderilen tüm makaleler, uygun bir kör inceleme için Yazarlara Yönelik Talimatların gerekliliklerine uygun olmalıdır.
JHWB, gönderilen bir makaleyi gözden geçirmek için standart sürenin yaklaşık 3-6 aylık bir süre olduğunu tavsiye eder.