Yazım Esasları

Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi’nde (JHWB) Amerikan Psikoloji Birliği Kuralları’nın (APA) 7.0 versiyon metin içi kaynak gösterme yöntemi kullanılır.
JHWB, aşağıda belirtilen yazım kuralları doğrultusunda yayımlanmaktadır:

Sayfa Düzeni ve Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar

* Yazılarda sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üst, alt, sol ve sağ kenarlardan 2,5 cm, cilt payı 0, üstbilgi 1.25 cm, alt bilgi 1,25 cm olmalıdır.
* Tüm makale metinleri, sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde, Times New Roman, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı; paragraf girintisi 1,25 cm olarak tasarlanmalıdır. Metin içerisindeki başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. 
* Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle, koyu renkte ve sayfaya ortalanmış şekilde yazılmalı; ara başlıklar ise koyu renk, 12 punto ve sola yaslı olup, başlıkta yer alan sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olarak yazılmalıdır. Başlık kısa ve konuyla alakalı olmalıdır. Başlık, makalenin yayınlandığı dilde 12 kelimeyi geçmemelidir.
* Satır aralıkları -kaynakça hariç- 1,5 ve 0 nk, kaynakçada ise satır aralığı 1 ve 0 nk olmalıdır.
* Sayfa numaraları altta ve sağda verilmelidir.
* Derginin dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların dil bilgisi kurallarına uygunluğu dil editörleri tarafından yapılır. Türkçe makalelerin dil bilgisi, kısaltma vb. kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır.
* Türkçe yazılan makalelerde, makalenin giriş kısmından önce Türkçe öz ve ardından İngilizce abstract; İngilizce yazılan makalelerde ise makalenin giriş kısmından önce İngilizce abstract ve ardından Türkçe öz yer almalıdır.
* Makalelerin uzunluğu, öz/abstract ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.
*Her makalenin giriş kısmından önceki bölümünü oluşturan Türkçe/İngilizce makale başlıkları, öz/abstract, beş anahtar sözcük/ keywords toplamda 400 kelimeyi aşmamalıdır.
* Yazar(lar)ın adı ve soyadı makalenin ana başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde üst yıldız * verilerek yazara ait bilgiler (kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve Orcid numaraları) dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.
* Özet/Abstract başlıklarında ilk harf büyük, sola yaslı, 12 punto ve düz/bold yazı tipi kullanılmalıdır. Öz/Abstract metinleri ve Anahtar Kelimeler/Key Words düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. 
* Metinde aktarılan; gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik(italik) olarak yazılmalıdır.
* Kaynakça metni 10 punto ve tek satır aralığı kullanılarak, yazılmalıdır. Eser bilgilerinin bir satırdan uzun olması durumunda sonraki satır(lar) 1,25 cm girintiyle başlatılmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eserinin kullanıldığı durumlarda, ilk eserden sonraki tekrarlarda yazarın ismi yerine düz çizgi kullanılır.
* Şekiller ve tablolar, eklere değil, metin içine yerleştirilmelidir.
* COPE ilkeleri ve akademik çalışma kriterleri gereği, etik kurul onayı çalışma alanına bağlı olarak alınmalı ve çalışmada detaylarıyla belirtilmelidir.
*Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin/iThenticate benzerlik raporunun %25’in altında olması gerekmektedir. Benzerlik oranı %25’i aşan makaleler değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

Referans ve Göndermelere İlişkin Esaslar

The Journal of Happiness and Well-Being Dergisi’nde (JHWB) American Psychological Association Kuralları’nın (APA) 7.0 versiyon metin içi kaynak gösterme yöntemi kullanılır.
* Kaynakçada, metinde alıntı yapılan ve göndermede bulunulan kaynaklara eksiksiz olarak yer verilmesi gerkmektedir.
* APA 7.0 kurallarına göre, kaynakça, eserlerin ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik sırayla oluşturulur.
* Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri yer alıyorsa, eserler yayın tarihleri dikkate alınarak kendi içlerinde sıralanır. Aynı yıl içerisinde yayımlanmış birden fazla eserin kaynakçada yer alması durumunda ise, eserlerin, makaledeki alıntılanma sırasına göre harf (a, b, c, …) şeklinde verilerek listelenmesi gerekir.
* Aşağıda belirtilen kaynak gösterme biçimleri kapsamında yer almayan eserlerin kaynak gösteriminde APA'nın son versiyonu dikkate alınır.

Kitaplar

1.Tek yazarlı kitaplar:
Metin içi: (Tarhan, 2012, s.35)
Kaynakça: 
Tarhan, N. (2012). Mesnevi terapi. Timaş Yayınları

2.İki ve daha fazla yazarlı kitaplar:
Metin içi: (Arıboğan vd., 2008, s. 66)
Kaynakça: 
Arıboğan, D.Ü., Ortaylı, İ. ve Yavuz, H. (2008). Cumhuriyetimize dair. Aşiyan Yayınevi.

3.Yazar veya editör adı bulunmayan kitaplar:
Metin içi:
(Türkçe bilim terimleri sözlüğü, 2011, s. 1157)
Kaynakça: 
Türkçe bilim terimleri sözlüğü: Sosyal bilimler. (2011). Akademi Kitabevi.

4.Kitap bölümleri:
Metin içi:
(Ergüzel & Tarhan, 2017)
Kaynakça: 
Ergüzel, T.T ve Tarhan, N. (2017). Machine learning approaches to predict repetitive transcranial magnetic stimulation treatment response in major depressive disorder (Ed.), Proceedings of SAI intelligent systems conference içinde (s. 57-78). Springer. https://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76483-2_6

5.Yazarla birlikte editör veya çevirmeni olan eserler:
Metin içi:
(Arasteh, 1965/2000, s. 55)
Kaynakça: 
Arasteh, A. R. (2000). Aşkta ve yaratıcılıkta yeniden doğuş: Mevlana Celaleddin Rumi’nin kişilik çözümlemesi(Çev. Demirkol, B. ve Özdemir, İ.). Kitabiyat Yayınları. (Orijinal basım tarihi 1965)
Metin içi: (Balsam vd., 2019)

Kaynakça:
Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. G. Y. Iwamasa & P. A Hays (Eds.), Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision içinde (İkinci basım., s. 287-314). American Psychological Association. https://doi.org/ 10.1037/0000119-012

Makaleler

1.Tek yazarlı makaleler
Metin içi:  
(Tarhan, 2001)
Kaynakça:
Tarhan, N. (2001). Loneliness and social dissatisfaction in turkish adolescents. The Journal of Psychology, 135(1), 113-123. https://doi.org/10.1080/00223980109603684

2.İki – altı yazarlı makaleler
Metin içi:
(Arasil vd., 2020)
Kaynakça: 
Arasil, A. B. S., Turan, F., Metin, B., Ertaş, H. S., & Tarhan, N. (2020). Positive psychology course: A way to improve well-being. Journal of Education and Future, 17, 15-23. https://doi.org/10.30786/jef.591777

3.Altı-yirmi yazarlı makaleler
Metin içi:
(Metin vd., 2018)
Kaynakça: 
Metin, S. Z., Erguzel, T. T., Ertan, G., Salcini, C., Kocarslan, B., Cebi, M., Metin, B., Tanridag, O., & Tarhan, N. (2018). The use of quantitative EEG for differentiating frontotemporal dementia from late-onset bipolar disorder. Clinical EEG and Neuroscience, 49(3), 171-176. https://doi.org/10.1177/1550059417750914

4.Yirmiden fazla yazarlı makaleler
Metin içi:
(Kalnay vd., 1996)
Kaynakça: 
Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woolen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K.C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., … Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437-471. http://doi.org/fg6rf9

5.Online dergide makale:
Metin içi:
(O’Toole, Mulhall ve Eppich, 2022)
Kaynakça: 
O’Toole, M., Mulhall, C., & Eppich, W. (2022). Breaking down barriers to help-seeking: preparing first responders’ families for psychological first aid. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), Advance online publication https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2065430
Doktora ve Yüksek lisans tezleri
Metin içi:
(Çetinkaya, 2015)
Kaynakça: 
Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic mortality using non-life methods [Yayımlanmamış doktora tezi]. Doğuş Üniversitesi. 

Raporlar
Metin içi:
(Çanak vd., 2014)
Kaynakça: 
Akbaytürk Çanak, T., Çelik, S., Çetinkaya, İ., Çukadar, S., Güneş, G., Gürdal, G., Holt, İ., Kaya, E. ve Kaygusuz, A. (2014). 2023’e doğru Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri. Yükseköğretim Kurulu. https://kutuphane.adu.edu.tr/webfolders/files/20201211154726-J727BD80D65HFPOZ2LU3-GULBOZKURT-393836483.pdf

Ansiklopedi
Metin içi:
(Keyormarsi, O’Leary ve Pardee, 2020: 200)
Kaynakça: 
Keyormarsi, K., O’Leary, N., & Pardee, A. B. (2020). Cell division. McGraw-Hill Education. https://doi.org/10.1036/1097-8542.116300

Kayıtlı veya Arşivlenmiş Röportaj
Metin içi:
(Sabbatini, 1993)
Kaynakça: 
Sabbatini, G. (1993, September 10). Musical performance of Giuseppe Sabbatini [Interview]. Studs Terkel Radio Archive; The Chicago History Museum. https://studsterkel.wfmt.com/programs/musical-performance-giuseppe-sabbatini?t=NaN%2CNaN&a=%2C

E-Kitap
Metin içi:
(Christian & Griffiths, 2016)
Kaynakça:
Christian, B., & Griffiths, T. (2016). Algorithms to live by: The computer scienee of human decisions. Henry Holt and Co. http://a.eo/7qGBZAk

Sosyal Medya
Metin içi:
(National Geographic, 2020)
Kaynakça:
National Geographic [@NatGeo]. (2020, Ocak 12). Scientists knew African grays are clever, but now they’ve been documented assisting other members of their species—even strangers. [Tweet]. Twitter https://twitter.com/NatGeo/status/1216346352063537154