Yayın ve Danışma Kurulları

Sahibi
Üsküdar Üniversitesi Adına
A. Furkan TARHAN – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Yayın Kurulu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN, Üsküdar Üniversitesi 

Editör
Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi

Editör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN, Üsküdar Üniversitesi 
Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU, Marmara Üniversitesi 
İngilizce İçerik Editörü
Arş.Gör. Cansu CİVAN, Üsküdar Üniversitesi 
Arş.Gör. Hasan ÖZDEMİR, Üsküdar Üniversitesi 
Arş. Gör. Buğra Can BAYÇİFCİ, Üsküdar Üniversitesi 

İstatistik Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZÇETİN, Üsküdar Üniversitesi
Öğr. Gör. Güliz Zeynep TARMAN, Üsküdar Üniversitesi 

Yazı Kurulu
Uzm. Klinik Psikolog Can KAMSIZ, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Hasan ÖZDEMİR, Üsküdar Üniversitesi 
Arş. Gör. Arş. Gör. Buğra Can BAYÇİFCİ, Üsküdar Üniversitesi

Yazım ve Dil Editörleri
Uzman Klinik Psikolog Can KAMSIZ, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Hasan ÖZDEMİR, Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif KURTULUŞ, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Yelda İBADİ, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Betül ÇELEBİ DAĞ, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Berat DAĞ, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Bengi ÇAKMAK, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Merve ARLI ÖZEKES, Üsküdar Üniversitesi 
Arş. Gör. Deniz ATACAN, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Cemal Cem ANARAT, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Ali EKMEKÇİ, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Doğan DEMİRKIRAN, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Safura KOÇOĞLU EYİLER, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Salih BİLGİN, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Buğra Can BAYÇİFCİ, Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Cansu CİVAN, Üsküdar Üniversitesi

Dergi Sekreterliği
Arş. Gör. Betül ÇELEBİ DAĞ, Üsküdar Üniversitesi

Yayın Kurulu:
Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR, Üsküdar Üniversitesi
Dr. Tayyab RASHİD, University of Toronto
Dr. Louise LAMBERT, Canadian University of  Dubai 
Dr. Polona Gradišek, University of  Ljubljana
Prof. Dr. Sırrı AKBABA, Üsküdar Üniversitesi 
Prof. Dr. Cumhur TAŞ, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ŞENAY, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Zümra ATALAY, Mef Üniversitesi
Prof. Dr. Sevinç Serpil AYTAÇ, Fenerbahçe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT, Erzincan Üniversitesi 

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hıdır İlyas GÖZ, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gökben HIZLI SAYAR, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ruut VEENHOVEN, Erasmus University, Netherlands
Prof. Dr. Richard M. RYAN , University of Rochester, USA
Prof. Dr. Ahmed ABDEL-KHALEK, Alexandria University, Egypt
Prof. Dr. Ann MACASKILL, Sheffield Hallam University, UK
Prof. Dr. Ayşe Esra ASLAN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Habib TILIOUINE, University of Oran, Algeria
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. James PAWELSKI, University of Pennsylvania, USA
Prof. Dr. Erol GÖKA, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR, TED Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Paul WONG, Trinity Western University, Canada
Prof. Dr. Sefa BULUT, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Sergiu BALTATESCU , University of Oradea, Romania
Prof. Dr. Şeyda TÜRK, Acıbadem Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Willibald RUCH, Universitat Zürich, Switzerland
Prof. Dr. Müge YILMAZ, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ebru TANSEL, Near East University, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Prof. Dr. İlhan YALÇIN, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet KANDEMİR, Kırıkkale Üniversitesi , Türkiye
Prof. Dr. Özlem KARAIRMAK, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Şerife IŞIK, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tahsin İLHAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tarık TOTAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ebru TAYSİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Esin ACAR, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Rahşan ÇETİNKAYA, Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Paul JOSE, Victoria University of Wellington, New Zealand

Assoc. Prof. Dr. Alena SLEZACKOVA, Masaryk University, Czech Republic

Assoc. Prof. Dr. Andrea OWENS-FIFIELD, Quincy University, USA

Assoc. Prof. Dr. Chiara RUINI, Università di Bologna, Italia

Doç. Dr. Aylin TUTGUN ÜNAL, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Çiğdem YAVUZ GÜLER, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Tuğba SARI, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. David BARTRAM, University of Leicester, UK
Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Jennifer LYKE, Richard Stockton College of New Jersey, USA
Assoc. Prof. Dr. Nooraini OTHMAN, Universiti Teknologi, Malaysia
Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Aslı BUGAY SÖKMEZ, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, KKTC

Doç. Dr. Didem AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. İrem ÖZTEKE KOZAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Mehmet PALANCI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Müge AKBAĞ, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ramin ALİYEV, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Aaron JARDEN, Auckland University of Technology, Australia
Dr. Öğr. Üyesi Bircan ERGÜN BAŞAK, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇEBİ, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hazal AYAS, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız BURKOVİK, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Meltem NARTER, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Zeynep BAŞABAK BHAIS, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZÇETİN, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Dr.Öğr. Üyesi Zeynep GÜMÜŞ DEMİR, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Remziye KESKİN, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Fatima KAMRAN, University of Punjab, Pakistan
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ÖZTÜRK VARLIKLI, Pozitif Psikoterapi Enstitüsü, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye HAYRAN, Pozitif Psikoterapi Enstitüsü, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Rukiye ŞAHİN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Teresa Freire, University of Minho, Portugal
Dr. Fredrike Bannink, Clinical Psychologist, Netherlands
Dr. Joan D. Williams, Counselor Educator, USA
Dr. Michael Galea, University of Malta, Malta
Dr. Wes Wingett, Private Psychotherapist, USA