Articles

Makale

Erva SARIYER,Hüseyin ÜNÜBOL

Egzersiz Bağımlılığı ile Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examination of The Relationship Between Exercise Addiction and Childhood Trauma

PDF

Makale

Seher SAV,İdil ARASAN DOĞAN,Remziye KESKİN

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Psikolojik İyi Oluşları İle Bakım Verme Yükleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining the Relationship Between Psychological Well-Being and Caregiving Burdens of Parents with Special Needs Children

PDF

Makale

Özgenur TAŞKIN,Z. Abidin KOCADAĞ

Öz Şefkat ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining the Relationship Between Self-Compassion and Mindful Awareness

PDF

Makale

Berivan ÖZAY,M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU,Necati AYDIN

Covid-19 Salgınının Mutluluğun Üç Boyutu Üzerine Etkileri

The Effects of the Covid-19 Pandemic on the Three Dimensions of Happiness

PDF

Makale

Aslı Zeynep BAŞABAK BHAIS

Yaşam Kalitesi Terapisi ve Bağımlılıkta Kullanımı: İki Olgu Örneği

Quality of Life Therapy And Usage in Addiction: Two Case Examples

PDF

Makale

Begüm Merve ÇABUK

Güvenen Beyin: Nörobilim Ahlak Hakkında Bize Ne Anlatır? Patricia S. Churchland (Çev. Yelda Türedi, 2013), Alfa Bilim

Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality, Patricia S. Churchland (2011)

PDF