Articles

Makale

Yulet İLHAN,Cumhur AVCİL

Özgül Fobilerin Tedavisinde Tek Seans Sanal Gerçeklikle Maruz Bırakmanın Etkinliği

The Efficacy of A Single-Session Virtual Reality Exposure In The Therapeutic Intervention of Specific Phobias

PDF

Makale

Neşe ALKAN

Türk Genç Yetişkinlerde Büyük Beşli Kişilik Özellikleri ve Alışveriş Bağımlılığı

The Big Five Personality Traits and Shopping Addiction among Young Turkish Adults

PDF

Makale

Mehmet Akif ÇAKMAK,Tahsin İLHAN

COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanları: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Sağlamlığın Şefkat Yorgunluğunu Yordamadaki Rolleri

Healthcare Workers in the COVID-19 Pandemic: The Roles of Five Factors Personality Traits and Resilience in Predicting Compassion Fatigue

PDF

Makale

Sinem BAĞCI KESKİN,Mune AKTAY

Affediciliğin, Pozitif Düşünme ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma

The effect of forgiveness on positive thinking and life satisfaction: A study on university students

PDF

Makale

Eda DELİGÖZ

Psikolojik Bakış Açısı ile Sosyal Medyada Benlik Sunumu

Self -Presentation in Social Media from a Psychological Perspective

PDF

Makale

Mine Elagöz YÜKSEL,Saadet Aybeniz YILDIRIM

Duygusal Kas-Güçlü Ebeveynler, Güçlü Çocuklar

Emotional Muscle: Strong Parents, Strong Children

PDF