Makaleler

Makale

Erva SARIYER,Hüseyin ÜNÜBOL

Egzersiz Bağımlılığı ile Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examination of The Relationship Between Exercise Addiction and Childhood Trauma

PDF