Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2016

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Jennifer Lyke

Savunma Mekanizmasi Klinik Olmayan Örneklemde Öznel İyilik Halini Betimler

Defense Style Predicts Subjective Well-being in a Non-clinical Sample

PDF