Makaleler

Makale

Aini Pehkonen,Sanna Sintonen

Sağlık ve İyi Oluşta Olumsuz Bir Faktör Olarak Yalnızlık

Loneliness As A Disturbing Factor in Health and Well-Being

PDF