Makaleler

Makale

Hüseyin Çalışkan,Ebru Uzunkol

Ergenlerde İyimserlik-Kötümserlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Developing an Optimism-Pessimism Scale in Adolescents: Validity and Reliability Study

PDF