Makale

Makale

Pozitif Psikoterapi Terapistin El Kitabı ve Pozitif Psikoterapi Çalışma Kitabı

Positive Psychotherapy Therapist's Handbook and Positive Psychotherapy Workbook

Elif KONAR ÖZKAN,Fatma TURAN
Yıl 2024, Sayı 16, Sayfalar:72-80

Positive Psychotherapy, which is accepted in many countries of the world and used in the field of therapy, is becoming increasingly widespread. One of the pioneers of the Positive Psychotherapy school is Martin Seligman and Tayyap Rashid. Tayyap Rashid is a licensed clinical psychologist at the Centre for Health and Wellness at Scarborough University of Toronto, where he directs a preventive mental health program called Flourish. Rashid trained with Martin Seligman at the Center for Positive Psychology at the University of Pennsylvania, where he was recognized for his research in the field. Martin Seligman graduated magna cum laude from Princeton University with a B.A. in Philosophy, a Ph.D. in Psychology, and served for many years as director of a clinical training program. He is known as the father of Positive Psychology. He is the founder and director of the Pennsylvania Positive Psychology Center. Rashid and Seligman, who are important names in the field of Positive Psychology and Positive Psychotherapy, generously share the products of their years of work with The Therapist's Handbook of Positive Psychotherapy and The Positive Psychotherapy Workbook. While the Therapist's Handbook is a guiding and facilitating handbook for mental health professionals, the Workbook is prepared as a workbook that can be used by professionals in their practices with their clients. The books, originally in English, were first published by Oxford University Press. The books, published in Turkish by Kaknüs Publications, were translated by a team of experts. The translation editors are Assoc. Prof. Dr. İbrahim Demirci and Prof. Dr. Halil Ekşi and the chapters of the books were translated by academic experts (Dr. İbrahim Demirci, Dr. Nur Akbulut Kılıçoğlu, Dr. Şeyma Güldal, Dr. Selami Kardaş, Dr. Duygu Dinçer). In our country, Positive Psychotherapy practices are mostly known through the work of Nossrat Peseschkian, an Iranian neurologist, psychiatrist and psychotherapist.

Dünyanın pek çok ülkesinde kabul görmüş ve terapi alanında kullanılan Pozitif Psikoterapi giderek yaygınlaşmaktadır. Pozitif Psikoterapi ekolünün öncülerinden biri Martin Seligman ve Tayyap Rashid’dir. Tayyap Rashid, Toronto Scarborough Üniversitesi Sağlık ve Zindelik Merkezi’nde lisanslı bir klinik psikolog olarak Flourish isimli önleyici bir zihin sağlığı programını yönetmektedir. Rashid, Pensilvanya Üniversitesi Pozitif Psikoloji Merkezi’nde Martin Seligman’dan eğitim aldıktan sonra alandaki araştırmalarıyla tanınmıştır. Martin Seligman, Princeton Üniversitesi Felsefe Bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olduktan sonra Psikoloji alanında doktora yapmış, klinik eğitim programında uzun yıllar idareci olarak görev yapmıştır. Pozitif Psikoloji’nin babası olarak bilinmektedir. Pensilvanya Pozitif Psikoloji Merkezi’nin kurucusu ve idarecisidir. Pozitif Psikoloji ve Pozitif Psikoterapi alanının önemli isimleri olan Rashid ve Seligman, Pozitif Psikoterapi Terapistin El Kitabı ve Pozitif Psikoterapi Çalışma Kitabı ile yıllardır devam eden çalışmalarının ürünlerini cömertlikle paylaşmaktadırlar. Terapistin El Kitabı, ruh sağlığı uzmanları için rehberlik eden ve kolaylaştırıcı bir el kitabı olurken Çalışma Kitabı da uzmanların danışanları ile yürütecekleri uygulamalarda kullanılabilecek bir çalışma kitabı şeklinde hazırlanmıştır. Orijinal dili İngilizce olan kitaplar, ilk olarak Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Türkçesi Kaknüs Yayınları tarafından yayımlanan kitapların çevirisi uzman bir ekip tarafından yapılmıştır. Çeviri editörleri, Doç. Dr. İbrahim Demirci ve Prof. Dr. Halil Ekşi olan kitapların bölümlerinin çevirmenliğini akademisyen uzmanlar (Dr. İbrahim Demirci, Dr. Nur Akbulut Kılıçoğlu, Dr. Şeyma Güldal, Dr. Selami Kardaş, Dr. Duygu Dinçer) yapmıştır. Ülkemizde Pozitif Psikoterapi uygulamaları daha çok İranlı nörolog, psikiyatrist ve psikoterapist olan Nossrat Peseschkian’ın çalışmalarıyla bilinmektedir.