Makale

Makale

Merhamet, Kişilerarası İletişim Kaygısı, Narsizim ve Sözel Saldırganlığın İlişkisi

The Relationship Between Compassion, Interpersonal Communication Apprehension, Narcissism and Verbal Aggressiveness

Leslie Ramos Salazar
Yıl 2016, Sayı 7, Sayfalar:1-14

DOI : -

Abstract

This investigation explores the relationship between compassion, interpersonal communication apprehension, narcissism, and verbal aggressiveness in friendship relationships. First, it discusses the novel construct of compassion for others and its inverse relationship to constructs such as interpersonal communication apprehension, narcissism, and verbal aggressiveness in friendship communication. Second, it examines whether there are gender differences in compassion, interpersonal communication apprehension (CA), narcissism, and verbal aggressiveness. Participants were 613 undergraduate students who completed the Compassion Scale, PRCA-24, Hypersensitive Narcissism Scale, and the Verbal Aggressiveness Scale. Data were analyzed using Pearson Product-moment correlations to examine the associations among the variables of interest and Independent-sample t-tests to investigate sex differences. The results of this study revealed that compassion was inversely correlated with interpersonal CA, narcissism, and verbal aggressiveness. Sex differences were also found in compassion, interpersonal CA, and verbal aggressiveness.

Keywords: Compassion, Other-compassion, Interpersonal Communication Apprehension, Narcissism, Verbal Aggressiveness

Özet

Bu çalışmada, arkadaşlık ilişkilerinde merhamet, kişilerarası iletişim kaygısı, narsizm ve sözel saldırganlığın ilişkisi incelenmiştir. Öncelikle, yeni bir kavram olan başkalarına duyulan merhamet kavramı ve onun zıt ilişkili olduğu kişilerarası iletişim kaygısı, narsizm ve sözel saldırganlık gibi kavramlar arkadaşlık ilişkilerinde tartışılmıştır. Daha sonra, merhamet, kişilerarası iletişim kaygısı, narsizm ve sözel saldırganlıkta cinsiyet farklılıklarının olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları 613 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılar, Merhamet Ölçeği, PRCA-24, Narsizm Ölçeği ve Sözel Saldırganlık Ölçeği‟ni doldurmuşlardır. Verilerin analizinde Pearson Product Moment korelasyon yöntemi kullanılarak araştırma değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiş ve Bağımsız Örneklem T Testi kullanılarak cinsiyet farkları incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, merhametin kişilerarası iletişim kaygısı, narsizm, ve sözel saldırganlık ile negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda merhamet, kişilerarası iletişim kaygısı ve sözel saldırganlıkta cinsiyete gore anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Başkasına Merhamet, Kişilerarası İletişim Kaygısı, Narsizm, Sözel Saldırganlık