Makale

Makale

Yaşam Amaçları, Kişilik Özellikleri ve Mental İyi Oluş Arasindaki İlişkiye Aracilik Eder mi?

Do Life Goals Mediate the Link Between Personality Traits and Mental Well-being?

Merja Hietalahti,Johanna Rantanen,Katja Kokko
Yıl 2016, Sayı 7, Sayfalar:72-89

DOI : -

Özet

Bu çalışmada öncelikle yaşam amaçları ve mental iyi oluşun farklı boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Daha sonra ise, yaşam amaçlarının kişilik özellikleri ve mental iyi oluş ilişkisine aracılık edip etmediğini incelenmiştir. Veriler Jyväskylä Kişilik ve Sosyal Gelişim Boylamsal çalışmasının 42 ve 50 yaş aralığındaki katılımcılarından (N = 242) edinilmiştir. Regresyon analizleri kadınlarda boş zaman ile ilişkili amaçların (hobi, ilişkiler ve cinselliği içeren maddeler) duygusal, psikolojik, ve sosyal iyi oluş ile olumlu ilişkili olduğunu göstermiştir. Erkeklerde performans ile ilişkili amaçların (zihin performansı, ailenin rahatlığı, iş ve ekonomik rahatlık) psikolojik ve sosyal iyi oluşu ve boş zaman ile ilişkili hedeflerin sosyal iyi oluşu olumlu yordadığı bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizleri kadınlarda boş zaman ile ilişkili amaçların nevrotizm ve dışa dönüklük ve duygusal iyi oluş arasındaki ilişkide kısmi aracı olduğunu, dolayısıyla duygusal iyi oluş ile olumlu ilişkili olduğunu göstermiştir. Erkeklerde performans ile ilişkili amaçların psikolojik iyi oluş ile daha fazla ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, bu çalışmanın sonuçları, ilk olarak yaşam hedeflerinin mental iyi oluşun farklı boyutları ile ilişkili olduğunu, ikinci olarak yaşam amaçlarının kişilik özellikleri ve mental iyi oluş arasındaki ilişkiye kısmi olarak aracılık ettiğini ve üçüncü olarak kişilik özellikleri, yaşam amaçları ve mental iyi oluş arasında bazı cinsiyet farklılıkları olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, Yaşam Amaçları, Duygusal İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş, ve Sosyal İyi Oluş