Makale

Makale

Dindarlık ve Mutluluk: Dindar ve Dindar Olmayanların Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

Religiosity and Happiness: A Comparison of the Happiness Levels Between the Religious and the Nonreligious

Warren J. Sillick,Bruce A. Stevens,Stuart Cathcart
Yıl 2016, Sayı 7, Sayfalar:115-127

DOI : -

Abstract

Previous studies have identified a positive link between religiosity and happiness. However, this link is contentious as some studies have found no association. The present study compared the happiness levels of the religious and the nonreligious using two separate measures of happiness, the Oxford Happiness Questionnaire, and the Subjective Happiness Scale. One hundred and twenty four people (men = 43, women = 81), aged between 18 and 73 years (M = 42.28, SD = 12.18), participated in the study by completing an online survey. There were 13 participants in the „believe in God‟ group, 53 participants in the „believe in God and participate in religion group, 17 participants in the „agnostic‟ group, and 41 participants in the „atheist‟ group. The results found there was no difference in happiness levels between any of the groups for both measures of happiness. These findings suggest the religious are not happier than the nonreligious. Further studies are needed to compare the happiness levels of the religious and nonreligious with a variety of samples.

Keywords: Religiosity, Happiness, Nonreligious, Positive Psychology

Özet

Önceki çalışmalar dindarlık ve mutluluk arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Fakat bu ilişki diğer bazı çalışmalar hiç ilişki bulamadıkları için tartışmalıdır. Bu çalışmada dindar ve dindar olmayanların mutluluk düzeyleri OxfordMutluluk Ölçeği ve Öznel Mutluluk Ölçeklerini kullanılarak karşılaştırıldı. Yüz yirmi dört (erkek = 43, kadın = 81), 18 -73 yaşları arasında değişen (M = 42.28, SD = 12.18) kişi online anket doldurarak çalışmaya katıldı. Tanrıya inananlar grubunda 13 katılımcı, tanrıya inanan ve dini gruplara katılanlar grubunda 53 kişi, agnostik grubunda 17 kişi ve ateist grubunda 41 katılımcı bulunmaktadır. Araştırma sonuçları her iki ölçeğe gore de gruplar arasında anlamlı farklılıklar olmadığını ortaya koydu. Bu çalışmanın sonuçlarına gore dindar olanlar, dindar olmayanlara gore daha mutlu değildir. İleride yapılacak araştırmalarda, farklı örneklemlerde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Mutluluk, Dindar Olmama, Pozitif Psikoloji