Makale

Makale

Pozitif Gelişimsel Psikoloji: Yaşam Boyu İyi Oluşla İlgili Literatür Taraması

Positive Developmental Psychology: A Review of Literature Concerning Well-Being Throughout the Lifespan

Tim Lomas,Kate Hefferon,Itai Ivtzan
Yıl 2016, Sayı 8, Sayfalar:143-164

DOI : -

Abstract

As positive psychology has matured as a discipline, sub-fields have emerged focusing on particular areas, including a number concentrating on specific life stages. These include positive parenting, positive education, positive youth development, and positive aging. However, until now, there has not been a systematic appreciation of these various developmental paradigms, nor an attempt to consider them as a whole. As such, the current paper introduces the overarching notion of positive developmental psychology, an umbrella term encompassing these intersecting developmental disciplines. The paper offers a narrative review of selected literature within these areas – highlighting key theoretical concepts, empirical studies and applied interventions – doing so through the prism of a multidimensional framework. Thus the paper provides a synthesis of the wealth of theory and research within positive developmental psychology, offering a much-needed overview of this burgeoning new field, and setting out a comprehensive research agenda for the years ahead.

Keywords: Developmental Psychology, Positive Parenting, Positive Education, Positive Youth Development, Positive Aging

Özet

Pozitif psikoloji geliştikçe, belirli yaşam evrelerinin de dahil olduğu, spesifik alanlara odaklanan alt dallar ortaya çıkmıştır. Bunlar pozitif ebeveynlik, pozitif eğitim, pozitif gençlik gelişimi ve pozitif yaşlamayı kapsıyor. Fakat şimdiye kadar bu gelişimsel paradigmalar sistematik bir şekilde gözden geçirilmedi ya da bütünüyle ele alınmadı. Bu nedenle bu çalışma pozitif gelişimsel psikolojiyi kapsayıcı bir kavram ve bu kesişen gelişimsel disiplinleri birleştiren bir çatı terim olarak ortaya koyuyor. Mevcut çalışma bu alanlardan seçilmiş olan literatürün anlatımsal taramasını anahtar teorik kavramların, deneysel çalışmaların ve uygulanan müdahalelerin altını çizerek çok boyutlu çerçeveden bakarak sunuyor. Böylelikle çalışma yeni gelişen bir alanın çok gerekli olan kısa gözden geçirmesini, gelecek için kapsamlı bir araştırma ajandası ortaya koyarak pozitif gelişimsel psikoloji alanında zengin teori ve araştırmaların sentezini sunuyor.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel Psikoloji, Pozitif Ebeveynlik, Pozitif Eğitim, Pozitif Gençlik Gelişimi, Pozitif Yaşlanma