Articles

Makale

Tim Lomas,Kate Hefferon,Itai Ivtzan

Pozitif Gelişimsel Psikoloji: Yaşam Boyu İyi Oluşla İlgili Literatür Taraması

Positive Developmental Psychology: A Review of Literature Concerning Well-Being Throughout the Lifespan

PDF

Makale

Şerife Işık

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Developing The Psychological Hardiness Scale: The Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Nilüfer Tuğut

Yeni Cinsel Doyum Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Version of the New Sexual Satisfaction Scale : A Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Russ Curtis,Melodie Frick,Heather Thompson,Phyllis Robertson,Yanju Li,Elizabeth Graves,Katie Goetz

Online Pozitif Psikoterapi Kursunun Gelecek Danışmanlar Üzerindeki Etkisi: Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma Yöntemi

Effects of an Online Positive Psychotherapy Class on Future Counselors: Consensual Qualitative Research

PDF

Makale

Danilo Garcia,Trevor Archer

Güçlendirme (Karakter, Motivasyon ve Düzenleme Biçimi), Pozitif Duygu ve Psikolojik Sağlamlık

Empowerment (Character, Motivation and Regulatory Mode), Positive Affect and Resilience

PDF