Makaleler

Makale

Kübra Özkaya,Büşra Özdoğan,Metin Çınaroğlu,Hüseyin Bulut,Gökben Hızlı Sayar

Üsküdar Üniversitesinde Öğrenim Gören Genç Yetişkinlerde Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği ve Algılanan Ebeveynlik Stilinin Benlik Saygısı ile İlişkisi

The Relationship of Parental Emotional Availability and Perceived Parenting Style with Self-Esteem in Young Adults in Üsküdar University

PDF