Makaleler

Makale

Seher Akdeniz,Mehmet Engin Deniz

Merhamet Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Turkish Adaptation of Compassion Scale: The Validity and Reliability Study

PDF