Makaleler

Makale

Seher SAV,İdil ARASAN DOĞAN,Remziye KESKİN

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Psikolojik İyi Oluşları İle Bakım Verme Yükleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining the Relationship Between Psychological Well-Being and Caregiving Burdens of Parents with Special Needs Children

PDF