Articles

Makale

Louise Lambert D’raven,Nausheen Pasha-Zaidi

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap üniversite öğrencilerinin mutluluk stratejileri

Happiness strategies among Arab university students in the United Arab Emirates

PDF

Makale

Bolagun G. Anthony

Nijerya’daki hapishane mahkumlarında kişilik faktörleri, algılanan sosyal destek ve mutluluk: Yeni bir bakış açısı

Dispositional factors, perceived social support and happiness among prison inmates in Nigeria: A new look

PDF

Makale

Warner M. Rebecca,Rasco Danney

Öznel iyi oluşu yordamak için yapısal eşitlik modelleri: Negatif duygulanımı ayrı bir değişken olarak modelleme

Structural equation models for prediction of subjective well-being: Modeling negative affect as a separate outcome

PDF

Makale

Cem Gençoğlu,Müge Yılmaz

Duygu odaklı terapiye dayalı duygusal farkındalık eğitiminin genç yetişkinlerin iyimserlik düzeylerine etkisi

The effect of emotional awareness education, based on emotion focused therapy, on young adults’ levels of optimism

PDF

Makale

Huiling Peng,Mei-Shu Chen

Hristiyan ve Hristiyan olmayan üniversite öğrencileri arasında maneviyat, işe verilen değer ve kariyer planlama çalışması

The study of spirituality, work value and career decision-making between Christian and Non-Christian college students

PDF

Makale

Chiara Ruini

İyi oluş terapisinin klinik uygulamalarda kullanımı

The use of well-being therapy in clinical settings

PDF

Makale

Michael Hviid Jacobsen

Sosyoloji ve mutluluk: Zygmunt Bauman ile bir mülakat

Sociology and happiness: An interview with Zygmunt Bauman

PDF