Articles

Makale

Reza Zahibi,Saeed Katibi

TESOL’da mutluluk pedagojisinin savunulması: Öncüller ve olanaklar

Advocating a pedagogy of happiness in TESOL: Antecedents and potentialities

PDF

Makale

Luz M. Garcini,Mary Short,William D. Norwood

Üniversite öğrencilerinde algılanan yaşamda anlamın duyuşsal ve motivasyonel yordayıcıları

Affective and motivational predictors of perceived meaning in life among college students

PDF

Makale

Fredrike P. Bannink

Pozitif bilişsel davranışçı terapiye hazır mısınız?

Are you ready for positive cognitive behavioral therapy?

PDF

Makale

C. Wickramasinghe Nalaka,Nobaya Ahmad

İnternet kullanımın Sri Lanka’daki bağımsız mucitlerin sosyal ve öznel iyi oluşuna etkisi

Influence of internet usage on social and subjective well-being of Sri Lankan GLIS

PDF

Makale

Timea Magyaródi,Henriett Nagy,Péter Soltész,Tamás Mózes,Attila Oláh

Yeni Akış Durum Ölçeği’nin psikometrik özellikleri

Psychometric properties of a newly established flow state questionnaire

PDF

Makale

Şerife Terzi

Üniversite öğrencilerinde güvenli bağlanma stili, stresle başa çıkma ve kendini toparlama gücü

Secure attachment style, coping with stress and resilience among university students

PDF

Makale

Vidya S. Athota

Mutlulukta ahlaki duyguların rolü

The role of moral emotions in happiness

PDF

Makale

Diala Ammar,Diane Nauffal,Rana Sbeity

Lübnanlı üniversite öğrencilerinde, algılanan sosyal desteğin öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü

The role of perceived social support in predicting subjective wellbeing in Lebanese college students

PDF


Makale

Tayfun Doğan,Tarık Totan

Psychometric properties of Turkish version of the Subjective Happiness Scale

Psychometric properties of Turkish version of the Subjective Happiness Scale

PDF